info@feralia.ee
Tel: +372 51 85 632

Laste eest ja laste heaks

Meist

Kes me oleme

Feraliast

Oleme rõõmsameelsed, aktiivsed laste meelelahutajad ja hoidjad!

Teeme oma tööd südamega ning eeskätt seetõttu, et meid kõiki ühendab üks ääretult oluline omadus – siiras soov lastega tegeleda!

Me hoolime!

Soovime pakkuda meeldejäävaid peoelamusi, imelisi mälestusi sünnipäevadest, üllatame avalikel üritustel ja anname lapsevanematele hingetõmbeaega pulmades ja suvepäevadel, pakkudes samal ajal lastele eakohast ja arendavat tegevust. Seda kõike igal aastaajal, igal tähtpäeval ja nii toas kui õues.

Tegutseme ka koostöös erinevate heategevusorganisatsioonidega vabatahtlikkuse alusel.

Loe alljärgnevalt täpsemalt, kuidas kõik alguse sai, mida teeme ja kuidas tegutseme.

Mida teeme?

OÜ Feralia on 2004. aastal loodud ettevõte, kelle teenused olid algselt suunatud peredele, kes vajasid lapsehoiuteenust Tartu linnas või selle lähiümbruses. Alates 2011. aastadetsembrist pakume laste sünnipäevade ja muude lastele suunatud ürituste sisustamise teenust toredate mängujuhtide eestvedamisel (hetkel olemas ca 40 erinevat tegelaskuju), kes tegutsevad sisukate programmide alusel.

Miks on kostümeeritud muinasjututegelane lapse peol vahva lahendus? Sest juba kindel peotemaatika ja sellesse sobituv tegelaskuju muudab peo väga eriliseks. Laps saab kohtuda armastatud muinasjutu- või multifilmikangelasega. Lisaks on üllatuskülaline mõnusaks vahelduseks ja mänguprogramm hea aja sisustamise võimalus. Mängujuht ei pea aga alati olema kostümeeritud, valiku teed Sina.

Väga populaarsed laste hulgas on ka lisateenustena pakutavad näomaalingud, glitter-tattood ehk sädelevad tätoveeringud, UV-maalingud ja fantaasia- või festivalimeik ning kindlasti ka õhupalliloomad. Jõulude ajal saab meilt tellida Jõuluvana ning töötubasid ja lastehoidu päkapikkude juhtimisel. Kirjutame ja lavastame ka ise lastenäidendeid (jõululood).

Lisaks pakume lastehoidu erinevatel täiskasvanute üritustel (pulmad, suvepäevad, kokkutulekud).
Lastehoiu tegevuskavad on üldjoontes alljärgnevaid elemente sisaldavad:

Mäng – kavas on erinevad tegevused erinevas eas lastele. Põnevust jagub nii päris pisikestele kui ka suurematele. Sageli ei suuda teismelisedki lastetoast ükskõikset mööda minna. Kavas on aktiivsemad mängud, nt palli- ja jooksumängud, võistlused. Suviseal ajal on päevakorras kindlasti ka seebimullišhow.

Tants ja trall – muusika ja liikumine on lapse arengu seisukohast väga oluline. Aktiivne laps on rõõmus laps. Sestap kasutatakse nii sünnipäevade sisusustamisel kui lastehoide korraldades üsna palju muusikat.

Käeline tegevus – kavas on mitmed meisterdustöötoad tüdrukutele ja poistele, iga laps saab koju kaasa üritusest mälestuseks enda tehtud põneva kunstiteose. Saab ka joonistada ning pilte värvida, voolida ja voltida.

“Nupp nokkima” vahepalad – loeme, jutustame, uurime ja ilmselt õpime mõned vahvad trikiga mõistatused ka ära.

Näomaalingud ja/või sädelevaid tätoveeringuid – väga populaarsed nii laste kui nende vanemate hulgas.

Festivalimeik – juba veidi vanematele tüdrukutele ja täiskasvanutele pakume suvepäevadel või jõulupidudel vahvat sädelevat festivalimeiki.

Kõik vahendid, materjalid, mänguasjad, muusika ja muu tarvilik on meil endal kaasas. Oluline on laste turvalisus – tegevused peaksid aset leidma kas eraldi ruumis või piiratud õuealal. Kõik muud vajalikud kokkulepped sõlmitakse lapsevanematega kohapeal.

Kellele ja kuidas teeme?

Meil on välja töötatud meelelahutuslikud programmid nii väikelastele kui koolieelikutele, tegevust leiavad ka algklasside õpilased (aardejaht, teadustund, ilupidu, stiilipeod ja meisterdusringid).

Meie tavapärase programmi keskmine ajaline kestvus näiteks sünnipäeval on 1-1,5 h ning märksõnadeks on liikumisrõõm, omanäolisus ja loov lähenemine, palju nalja ja naeru, ning sellest kõigest jääb lapsele ja perele ühtlasi imetore peomälestus.

Programmi koostamisel arvestatakse laste vanust, arvu, peokoha iseärasusi ning lastegrupi eelistusi tegevuste osas.

Lastehoiu-programmide kestvus täiskasvanute üritusel sõltub suuresti lapsevanema soovidest ja muudest teguritest, näiteks pulmades hoiame lapsi keskmiselt 2-6 tundi, suvepäevadel isegi kuni 8 tundi. Programmid on sisukad ja tegevused organiseeritud, lapsele jõukohased ning meeldivat elamust pakkuvad. Läbi mängude õpitakse alati ka midagi kasulikku ning vajalikku. Väärtustame kodu, vanemlust, sõprust, heatahtlikku ja abivalmit käitumist ning armastame loovat lähenemist.

Kus teeme?

Tuleme ise kohale kuhu vaja – lapse koju, mängutuppa, lasteaeda, peosaali, puhkekeskusesse või laagrisse.

Osaleme meelsasti erinevatel avalikel ja kogukonnaüritustel (lastekaitsepäev, külapäevad, teemaüritused, lasteaia lõpupeod jne), mis on aset leidnud linna keskuses, metsas, külaplatsil, staadionil või kultuurimajas. Tegevusi annab planeerida nii siseruumi kui õue igal aastaajal.

Meie klientideks on nii eraisikud kui ettevõtted.

Tegutseme peamiselt Tartus, Tartumaal, Lõuna- ning Kesk-Eestis, kuid kokkuleppel sõidame ka kaugemale.

Kes lastega tegelevad?

Meie meeskonnas tegutsevad nii kutsetunnistusega lapsehoidjad kui alushariduse pedagoogid, muusika- ja kunstiõpetajad ja teised oma valdkonna spetsialistid, muuhulgas ka eripedagoogid, kes omavad eelnevat töökogemust lastega. Õhtujuhid on nii nais- kui meessoost julged, avatud, tragid, hoolsad, rõõmsameelsed ja loova mõtlemisega inimesed.

Meie mängujuhtidel on lapse jaoks aega!

Meie mängujuhid peavad oma töö põhieesmärgiks lapse tervisliku heaolu ja turvalisuse tagamist ning igakülgselt lapse arengu toetamist!

Meie mängujuhtide tegevus on hästi planeeritud ja organiseeritud!

Meie mängujuhid käituvad professionaalselt, on esindusliku välimusega ja viisakad!

Meie mängujuhid teevad koostööd ja suhtlevad aktiivselt lapsevanematega ning on valmis regulaarseks enesetäienduseks!

Meie mängujuhid on kannatlikud, hea huumorimeelega, oskavad lastega suhelda ning on omamoodi näitlejadki!

Meie mängujuhid soovivad ärgitada laste uudishimu ümbritseva maailma vastu ning soovi avastada uusi asju jatunda nendest rõõmu! Õnnelik lapsepõlv on õnneliku elu alus!

Meie mängujuhid jälgivad tähelepanelikult laste mängu, et näha, kuidas lapsed interpreteerivad maailma ja märkavad, mis nende huvi kõige rohkem köidab! Mäng on lapse töö!

Meie mängujuhid  loovad sooja õhkkonna. Rõõm on suhelda elurõõmsate ja toredate inimestega!

Meie mängujuhid tegutsevad lastehoide korraldades avatud ja paindliku tegevuskava alusel, mille koostamisse on kaasatud lapsed ja soovi korral ka nende vanemad!

Millega tegevuste läbiviimisel arvestame?

Tegevused lastega on mängulised ja meelelahutuslikud, kuid samal ajal ka arendavad ja õpetlikud. Lastehoiu all peame silmas laste lõbustamist, kuid seda organiseeritud, laste vajadusi ja täiskasvanute soove arvestaval viisil. Programmid on üritusepõhised ja läbimõeldud, peamiselt eesti keeles, soovi korral ka inglise keeles, võimalusel ka vene keeles.

Laste vanus – tegevuste läbiviimisel lähtutakse lapse arengust ja ealistest iseärasustest. Tegevused ei tohi olla liiga keerulised (ei oska/ei huvita) või vastupidiselt liiga lihtsad (hakkab igav). Lähtume sünnipäevalapse ja enamiku külaliste (laste) vanusest, näiteks Pipi pidu on võimalik jõukohaseks planeerida 2–3 aastastele ning hoopis teisel kujul läbi viia 5–6 aastaste laste hulgas.

Mängujuhti peole soovitame lastele alates 3.eluaastast. Mida pisem laps, seda kiiremini ta väsib!

Laste sugu – pakume välja erinevaid tegelaskujusid, millest osad sobivad pigem tüdruktele ja teised pigem poistele, kuid enamik sobib kenasti mõlemale sugupoolele. Samas ei maksa karta, et emb-kumb sugupool jääb teemapeol tähelepanuta, sest tegevusi ja üllatusi jagub kõikidele. Me ei soodusta soostereotüüpide väljakujunemist ja lähtume põhimõttest, et laps on laps, sõltumata soost.

Peokoht ja peoaeg – olenevalt aastaajast on pidu võimalik korraldada nii ruumis kui õues, sellest lähtuvalt on organiseeritud ka vastavad tegevused. Oleme sisustanud laste aega näiteks lastehoidudes ja -aedades juba hommikusel ajal ning teostanud lastehoidu suurematel pidustustel ka kuni hiliste õhtutundideni. Mängutubades on alati palju lapse jaoks uudseid ja huvitavaid atraktsioone, sestap tasub mängujuht kutsuda külla peo keskel. Sisustamata  või mänguvahendite vaesed peosaalid pole probleemiks – asjad, vahendid ja materjalid on meil endil kaasas.

F

Fantastiline

Lihtsalt fantastiline on see, et iga pidu on eriline ja meeldejääv!

E

Energiline

Pakatame energiast, uued ideed ja lähenemised on alati teretulnud!

R

Rõõmsameelne

Naeratus näol iga kell! Naer on nakkav ja tuju hea!

A

Andekas

Loovusest puudu ei tule! Oleme kohal ja hetkes, arvestame laste soovide ja vanemate eelistustega!

L

Lustakas

Me ei pelga koos lastega ringi karata ja naerda nii et ruum rõkkab!

I

Innustav

Toetame ja aitame! Iga laps on väärtus ja kohtleme kõiki võrdselt!

A

Asjalik

Peame kinni kokkulepetest ja oleme avatud suhlusele!

VAHVA IDEE!

Lastehoid, mis tuleb ise sinu juurde - lastel lusti, suurtel puhkus!